Chúng tôi đang chạy cả khai thác mỏ crypto (có trụ sở tại Trung Quốc và Kazakhstan) cũng như khai thác mỏ vàng vật chất (có trụ sở tại Kazakhstan).